dk5wb
www.funktreff.de 20x20
20x40 dk5wb 20x150 dk5wb 20x150 dk5wb 20x150 dk5wb 20x150 dk5wb 20x40 dk5wb
  www.funktreff.de
special Callsign Lithuania
 
           
           
680x3 dk5wb
           
           
  LY1000CM qsl ly1000nx - qslcard - www.funktreff.de ly1000gv ly1000QT qsl  
  LY1000CM LLY1000NX LZ1195IR LY1000QT  
           
  150x95 dk5wb        
  LY1ØØØGV        
           
680x3 dk5wb
           
           
  ly35ba   ly20qt ly70w qsl  
  LY35BA LY95BA LY20QT LY70W  
           
  ly20by ly10ant ly20indp ly60gv  
  LY2ØBY LY1ØANT LY2ØINDP LY6ØØGV  
           
  ly20x        
  LY20X/p        
           
680x3 dk5wb